0911 281331

offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

Bảng giá phần mềm

BangGiaPhanMemDongTay

Tải về bảng giá phần mềm

Điều khoản

Công Ty CP Tư Vấn Đông Tây cung cấp cho mọi người sử dụng phiên bản phần mềm dùng thử và miễn phí dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này.

Khi tải về bộ cài đặt và sử dụng phần mềm đồng nghĩa với việc người sử dụng đã chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện trong Bản Thỏa Thuận.

Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của phía Công Ty CP Tư Vấn Đông Tây đối với người sử dụng phần mềm.

Những đề mục trong bản thỏa thuận sử dụng phần mềm chỉ mang tính qui ước và không có tính pháp lý, giao kèo hay ý nghĩa nào khác.

Chế độ bảo hành và hiệu lực Bản thỏa thuận

Công ty CP Tư Vấn Đông Tây không đảm bảo cho các vấn đề phát sinh trong quá trình tải về, cài đặt phần mềm hoặc việc trang chủ, máy chủ vô tình phát tán virus hay các chương trình nguy hiểm khác đến người dùng. Bạn phải hiểu và chấp nhận bất cứ dữ liệu tải về thông qua việc sử dụng phần mềm là do bạn quyết định và bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất cứ tổn hại nào khi có sự cố cho máy tính của bạn.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn tải về, cài đặt và trong suốt thời gian sử dụng phần mềm. Hiệu lực Bản thỏa thuận sẽ kéo dài cho đến khi bạn gỡ bỏ phần mềm ra khỏi thiết bị hoặc máy tính của bạn.