093 2020 749

offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

Bảng giá, câu hỏi thường gặp

BangGiaPhanMemDongTay

Các câu hỏi thường gặp

Máy đơn (single), Máy chủ (server), Máy trạm (client):

1. Định nghĩa máy đơn là gì ?

Máy đơn là phiên bản phần mềm hoạt động độc lập theo từng máy. Toàn bộ dữ liệu, tập tin đính kèm được lưu trữ riêng theo máy tính cài đặt phần mềm. Người dùng có thể nhập dữ liệu tại máy tính công ty, sao lưu đem về nhà, phục hồi lại để sử dụng trên máy tính cá nhân. Tất cả người dùng đăng nhập đều là người quản trị (Admin) nên vấn đề bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng không tốt bằng phiên bản máy chủ / máy trạm.

Phiên bản máy đơn thích hợp cho người dùng là cá nhân hoặc công ty có ít người sử dụng phần mềm.

2. Định nghĩa máy chủ, máy trạm là gì ?

Máy chủ là phần mềm quản lý dữ liệu, thiết lập các thông số hệ thống và theo dõi các kết nối khi máy trạm truy cập đến. Phần mềm máy chủ  dành riêng cho phòng kỹ thuật (IT) quản lý vì cần thông số kết nối SQL Server để truy cập. Các thao tác về quản lý cơ sở dữ liệu như thêm, sửa, xoá, sao lưu, phục hồi dữ liệu/dự án cũng như thiết lập phân quyền cho người dùng đều tập trung ở máy chủ.

Máy trạm là phần mềm để người dùng (end user) đăng nhập thực hiện các thao tác nghiệp vụ, nhập dữ liệu vào hệ thống và tổng hợp báo cáo. Máy trạm muốn sử dụng được phải có máy chủ đã bật kết nối cho phép truy cập dữ liệu/dự án. Nếu máy trạm bị lỗi hoặc virus phải cài đặt lại windows cũng không ảnh hưởng đến dữ liệu vì toàn bộ dữ liệu, tập tin đính kèm được lưu trữ tại máy chủ. Người dùng chỉ cần cài đặt lại phần mềm và tiếp tục sử dụng bình thường.

Phiên bản máy chủ/máy trạm phù hợp với mô hình doanh nghiệp vì tính bảo mật và quản lý dữ liệu tập trung.

3. Có thể sử dụng server ảo ( VMware vSphere) được không ?

Phần mềm có thể cài đặt và sử dụng được trên máy ảo. Đối với máy chủ là máy ảo thì phần mềm không sử dụng khóa cứng như thông thường mà phải thiết lập phần mềm theo thông số thiết bị phần cứng của máy chủ. Các thông số máy tính bao gồm:

  • Operating System Name
  • Operating System Version
  • MAC Address
  • MainBoard ID
  • Processor ID
  • HDD Serial

4. Công ty mình dùng cơ sở dữ liệu SQL Server 2014 Enterprise có được không ?

Phần mềm xây dựng trên nền tảng SQL Server 2008 và có thể hỗ trợ các phiên bản cao hơn (đã triển khai cài đặt trên mô hình SQL Server 2017)

5. Phần mềm có tương thích với windows 10 x64, windows server 2012R2 hoặc 2016 không ?

Người dùng có thể cài đặt và sử dụng phần mềm trên tất cả hệ điều hành windows từ Win7 SP1 trở lên.

Hạ tầng mạng cần chuẩn bị những gì:

1. Chẳng hạn khi kết nối từ bên ngoài internet vào cần mở những port nào ? (những port này để làm gì)

Người dùng cần cấu hình firewall máy chủ và cấu hình lại router cho phép truy cập các port. Các port phần mềm sử dụng:

  • Port riêng của phần mềm PMS, EMS: dùng để các máy trạm nhận diện máy chủ
  • Port mặc định của SQL server hoặc người dùng cấu hình port khác thay thế thì phải thêm port thay thế đó vào SQL instance khi kết nối dữ liệu.
  • Port theo giao thức FTP dùng để chia sẽ tập tin đính kèm. Nếu sử dụng trong mạng nội bộ (Lan hoặc Domain) và chỉ chia sẽ tập tin nội bộ thì không cần mở port này.

2. Mạng Lan có cần yêu cầu về tốc độ mạng cao không ?

Mạng Lan thì sử dụng theo chuẩn card mạng bình thường là được.