Khánh thành cao ốc Thiên Nam

CaoOcThienNamSau 3 năm vất vả cuối cùng công trình hoàn thành vào 2010. Công trình có quy mô 2 hầm và 12 lầu. Các nhân sự tham gia dự án đã tích lũy nhiều bài học quý trong quá trình thực hiện.

Leave a Reply