Phần mềm

March, 2016

October, 2014

  • 28 October

    EMS 3.0 vừa cập nhật phần kế hoạch thi công

    Sau nhiều lần cải tiến, phần mềm quản lý doanh nghiệp EMS đã cập nhật phần kế hoạch thi công vào phần quản lý thi công dành cho doanh nghiệp là nhà thầu xây dựng. Người dùng có thể lập kế hoạch về chi phí cũng như tiến độ thực hiện hợp đồng thi công, sau đó so sánh thực …

September, 2014

  • 3 September

    Cập nhật phần mềm QLDA PMS theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP

    Phần mềm QLDA PMS 5.1 đã cập nhật  Nghị định 63/2014/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ 15/8/2014. Nội dung cập nhật chủ yếu về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.