Đại học Cảnh sát nhân dân

Đại học cảnh sát nhân dân

Dự án quy mô hơn 20 ha, khi nào làm mới xong…

PCTongMB-DHCSND2 … trước mắt hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1 vào 2013 và khu ký túc xá trong 2014

 

Leave a Reply