Nâng cấp phần mềm QLDA PMS lên phiên bản 6.0

Ngày 25/11/2015 Đông Tây JSC đã nâng cấp phần mềm quản lý dự án PMS lên phiên bản 6.0. So với phiên bản 5.0 thì phiên bản mới cập nhật khá nhiều tính năng mới. PMS 6.0 cập nhật các mẫu văn bản, báo cáo theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn. Ngoài ra PMS 6.0 còn bổ sung thêm chức năng: Quản lý công việc, Quản lý khối lượng chi tiết cho phép cập nhật từ MS EXCEL kết xuất từ phần mềm dự toán, thêm chức năng tổng hợp thông tin nhiều dự án, trung tâm cảnh báo các sai sót trong quá trình thực hiện dự án…

MoHinhPMS6.0

CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA PMS 6.0

  1. Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…;
  2. Lập kế hoạch và cập nhật thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng cho gói thầu, hợp đồng. Có thể tổng hợp thông tin về kế hoạch và thực tế thực hiện theo thời gian cho một hoặc nhiều dự án;
  3. Tổng hợp tiến độ hợp đồng và thực tế thực hiện, cho phép cập nhật từ MS PROJECT vào tiến độ thực tế. Cho phép cảnh báo sắp đến ngày kết thúc hợp đồng,  quá thời hạn nghiệm thu và trễ tiến độ hợp đồng;
  4. Cho phép cập nhật khối lượng chi tiết công tác từ MS EXCEL được kết xuất từ phần mềm dự toán;
  5. Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý;
  6. Có phân hệ quản lý công việc phù hợp với cách vận hành thực tế tại Việt Nam;
  7. Tích hợp quản lý hồ sơ văn bản bằng phương pháp số giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro thất lạc hồ sơ;
  8. Có chức năng phân quyền quản lý người sử dụng và bảo mật thông tin dự án.

Chi tiết xem thêm https://dong-tay.com/product/pms/