EMS 3.0 vừa cập nhật phần kế hoạch thi công

Sau nhiều lần cải tiến, phần mềm quản lý doanh nghiệp EMS đã cập nhật phần kế hoạch thi công vào phần quản lý thi công dành cho doanh nghiệp là nhà thầu xây dựng. Người dùng có thể lập kế hoạch về chi phí cũng như tiến độ thực hiện hợp đồng thi công, sau đó so sánh thực hiện tực tế với kế hoạch để xác định hiệu quả kinh doanh của từng hợp đồng.

QuyTrinhQLThiCong