Khánh thành nhà máy Able Tech

bLYhE_MAU MOI 2(1) Từ mảnh đất hoang sơ và một thiết kế trên giấy…

ChungNhanDichVuAble-DongTay2 …đến sự phấn khởi khi dự án hoàn thành…

ChungNhanDichVuAble-DongTay … và sự ghi nhận của các đối tác Nhật Bản.

 

Leave a Reply