Chính sách bảo mật

Quy định chung

  • Chính Sách Bảo Mật dữ liệu của Khách hàng/Cá Nhân này (sau đây được gọi tắt là: “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Tư Vấn Đông Tây, mã số thuế: 0304957168, địa chỉ: Số 9 đường số 4, KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là: “DongTay”) được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc phần mềm do DongTay phát hành được cài đặt trên máy tính, thiết bị của người dùng.
  • Người Sử Dụng trong Chính sách này được hiểu bao gồm: Khách hàng (Người mua), Chủ đầu tư (Người mua), Nhân viên và các tổ chức, cá nhân khác thực hiện truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng, phần mềm của DongTay.
  • Chính Sách Bảo Mật này giúp Khách hàng hiểu được cách thức DongTay triển khai phần mềm, ứng dụng và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Tất cả thông tin, dữ liệu (dạng text hoặc file mềm) do người dùng nhập, hoặc tải lên đều được lưu trữ tại máy chủ/máy tính của Khách hàng. DongTay hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt, thiết lập trên máy chủ/máy tính do Khách hàng chỉ định.
  • DongTay cam kết không thu thập dữ liệu của Khách hàng, cá nhân hoặc người sử dụng phần mềm; tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và người dùng.

Công nghệ và Bảo mật

  • Phần mềm được xây dựng theo mô hình Client/Server giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi thông qua kết nối mạng Internet hoặc mạng nội bộ. Cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server để lưu trữ, ngoài ra còn sử dụng các công nghệ bảo mật như SSL, OTP, Google Authen để xác thực…Các thông tin về dự án, nhân sự, lương, thưởng được phân quyền bảo mật chặt chẽ.
  • Các ứng dụng có tính năng cần gửi thông báo/e-mail, sẽ hiển thị bảng yêu cầu uỷ quyền liên kết với Google API để người dùng xác nhận cấp quyền. Với e-mail, ứng dụng chỉ sử dụng quyền gửi thư chứ không truy xuất và đọc toàn bộ hộp thư của người dùng. Những thông tin mà người dùng đã cấp quyền sẽ được xoá sau khi gửi thư thành công.