093 2020 749

offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

CMS
CMS_2CMS_3

Phần mềm quản lý khách hàng CMS

  • Quản lý khách hàng

  • Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

 

Thông tin sản phẩm

Phần mềm quản lý khách hàng CMS có 2 phân hệ:

– Quản lý khách hàng
– Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

1. Quản lý khách hàng:

– Quản lý thông tin khách hàng của doanh nghiệp: tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, …
– Phân nhóm khách hàng, thống kê doanh thu, công nợ theo khách hàng, lịch sử giao dịch với khách hàng

PhanHeKhachHang

 

FormQLKhachHang

2. Hồ sơ, văn bản, tập tin:

– Quản lý thông tin hồ sơ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.
– Quản lý tập tin đính kèm liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý thông tin khác liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý các thông tin: nhóm văn bản, loại văn bản, mức độ bảo mật, mức độ khẩn cấp và nội dung văn bản và hạng mục công trình liên quan…
– Có thể xem danh sách quản lý hồ sơ văn bản theo dạng lưới hoặc dạng thẻ.
PhanHeHoSoTapTin

FormQLHoSo

 

Vui lòng điện thoại hoặc Email: