0911 281331

offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

CMS
CMS_2CMS_3

Phần mềm quản lý khách hàng CMS

  • Quản lý khách hàng

  • Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

 

Thông tin sản phẩm

Phần mềm quản lý khách hàng CMS có 2 phân hệ:

– Quản lý khách hàng
– Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

1. Quản lý khách hàng:

– Quản lý thông tin khách hàng của doanh nghiệp: tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, …
– Phân nhóm khách hàng, thống kê doanh thu, công nợ theo khách hàng, lịch sử giao dịch với khách hàng

PhanHeKhachHang

 

FormQLKhachHang

2. Hồ sơ, văn bản, tập tin:

– Quản lý thông tin hồ sơ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.
– Quản lý tập tin đính kèm liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý thông tin khác liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý các thông tin: nhóm văn bản, loại văn bản, mức độ bảo mật, mức độ khẩn cấp và nội dung văn bản và hạng mục công trình liên quan…
– Có thể xem danh sách quản lý hồ sơ văn bản theo dạng lưới hoặc dạng thẻ.
PhanHeHoSoTapTin

FormQLHoSo

 

Điều khoản:

Công Ty CP Tư Vấn Đông Tây cung cấp cho mọi người sử dụng phần mềm dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này.

Khi tải về cài đặt và sử dụng phần mềm đồng nghĩa với việc người sử dụng đã chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện trong Bản Thỏa Thuận.

Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của phía Công Ty CP Tư Vấn Đông Tây đối với người sử dụng phần mềm.

Những đề mục trong bản thỏa thuận sử dụng phần mềm chỉ mang tính qui ước và không có tính pháp lý, giao kèo hay ý nghĩa nào khác.

Chế độ bảo hành và hiệu lực Bản thỏa thuận:

Công ty CP Tư Vấn Đông Tây không đảm bảo cho các vấn đề phát sinh trong quá trình tải về, cài đặt phần mềm hoặc việc trang chủ, máy chủ vô tình phát tán virus hay các chương trình nguy hiểm khác đến người dùng. Bạn phải hiểu và chấp nhận bất cứ dữ liệu tải về thông qua việc sử dụng phần mềm là do bạn quyết định và bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất cứ tổn hại nào khi có sự cố cho máy tính của bạn.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn tải về, cài đặt và trong suốt thời gian sử dụng phần mềm. Hiệu lực Bản thỏa thuận sẽ kéo dài cho đến khi bạn gỡ bỏ phần mềm ra khỏi thiết bị hoặc máy tính của bạn.

BangGiaPhanMemDongTay

Vui lòng điện thoại hoặc Email: