Quản lý hồ sơ dự án DMS

  • Quản lý hồ sơ dự án
  • Quản lý văn bản, tập tin

 

Description

Phần mềm quản lý hồ sơ dự án DMS:

– Quản lý thông tin tổ chức
– Quản lý hồ sơ dự án theo trình tự thủ tục pháp lý; có giao việc nhân viên, phòng ban
– Quản lý văn bản, tập tin

 

Additional information

Phiên bản

, , ,