offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

DMS
DMS_2DMS_3

Phần mềm quản lý hồ sơ DMS

  • Quản lý hồ sơ văn bản
  • Quản lý tập tin

 

Thông tin sản phẩm

Phần mềm quản lý hồ sơ DMS có chức năng:

1. Quản lý hồ sơ văn bản
2. Quản lý tập tin

 – Quản lý thông tin hồ sơ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.
– Quản lý tập tin đính kèm liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý thông tin khác liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý các thông tin: nhóm văn bản, loại văn bản, mức độ bảo mật, mức độ khẩn cấp và nội dung văn bản và hạng mục công trình liên quan…
– Có thể xem danh sách quản lý hồ sơ văn bản theo dạng lưới hoặc dạng thẻ.
PhanHeHoSoTapTin

FormQLHoSo

Vui lòng điện thoại hoặc Email:

0918678907