offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

Quản lý hồ sơ dự án DMS

  • Quản lý hồ sơ dự án
  • Quản lý văn bản, tập tin

 

Description

Phần mềm quản lý hồ sơ dự án DMS:

– Quản lý thông tin tổ chức
– Quản lý hồ sơ dự án theo trình tự thủ tục pháp lý; có giao việc nhân viên, phòng ban
– Quản lý văn bản, tập tin

Hồ sơ dự án theo 3 giai đoạn đầu tư

Hồ sơ dự án quản lý bất động sản

 

Additional information

Phiên bản

, , ,