Quản lý doanh nghiệp EMS

EMS (Enterprise Management System) là giải pháp quản lý thông tin tổng thể cho doanh nghiệp. EMS bao gồm các phân hệ chính: Bán; Mua; Dự án; Công việc; Sản xuất – Thi công xây dựng; Khách hàng; Nhân sự; Vật tư – Sản phẩm; Tài sản – Thiết bị; Tài chính – Kế toán; Hồ sơ văn bản – Tập tin; Email. Các phân hệ này liên kết với nhau, do đó chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào một lần, EMS sẽ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin và kết xuất các báo cáo tùy biến theo nhu cầu, giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí đáng kể cho doanh nghiệp.

Description

MoHinhEMS

CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI 

1. Xây dựng trên nền tảng sứ mệnh cốt lõi của doanh nghiệp là “BÁN SẢN PHẨM” tức là mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải hỗ trợ, phục vụ cho nghiệp vụ kinh doanh bán sản phẩm chứ không phải xoay quanh NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN như các phần mềm khác;

2. Có dự phòng cho sự mở rộng quy mô hoặc thay đổi chiến lược của doanh nghiệp: từ doanh nghiệp thương mại thành nhà sản xuất hoặc trở thành nhà đầu tư…;

3. Có chức năng quản lý nguồn lực sản xuất (vật tư, nhân công, thiết bị) phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất phức tạp như ngành xây dựng, ngành công nghiệp…;

4. Có phân hệ quản lý công việc phù hợp với cách vận hành thực tế tại các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam;

5. Tính toán hiệu quả kinh doanh cho từng hợp đồng, từng dự án. Đa số các phần mềm quản lý tại Việt Nam chưa có tính năng này;

6. Quy trình vừa phải không rườm rà phức tạp, phù hợp thực tiễn, dễ dàng áp dụng ngay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

7. Có nhiều danh mục mở, mềm dẻo để doanh nghiệp tự điều chỉnh theo tên các đối tượng thường gọi quen thuộc của mình;

8. Chi phí phần mềm vừa phải, lấy tiêu chí hiệu quả của doanh nghiệp làm đầu.

MOHINHKETNOI