Quản lý nhân sự HMS

Phần mềm quản lý nhận sự HMS có 2 phân hệ:

  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

 

Description

Phần mềm quản lý nhận sự HMS có 2 phân hệ:

– Quản lý nhân sự
– Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

1. Nhân sự:
– Quản lý thông tin nhân sự trong doanh nghiệp
– Quản lý hồ sơ lương, BHXH, BHYT… thuế thu nhập cá nhân theo từng nhân viên
– Lập bảng chấm công, bảng tính lương hàng tháng:

+ Danh sách hồ sơ lương của từng nhân viên, một nhân viên có thể có nhiều hồ sơ lương, nhưng tại một thời điểm chỉ áp dụng một hồ sơ lương.
+ Bảng chấm công: theo dõi số ngày làm việc và ngày nghỉ của từng nhân viên, có thể chấm công cho nhân viên theo dõi cho từng hợp đồng. Số ngày nghỉ có thể được chọn trực tiếp trên bảng chấm công hoặc lấy từ đơn xin nghỉ phép.
+ Bảng tính lương: dựa trên bảng chấm công và hồ sơ lương phần mềm tự động tổng hợp ra bảng tính lương và theo dõi các khoản phải trừ vào lương, các khoản phải nộp như BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, tạm ứng… chi tiết cho từng nhân viên (tự động định khoản các nghiệp vụ kế toán liên quan).

    PhanHeNhanSu

FormQLNhanSu

2. Hồ sơ, văn bản, tập tin:

– Quản lý thông tin hồ sơ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.
– Quản lý tập tin đính kèm liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý thông tin khác liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý các thông tin: nhóm văn bản, loại văn bản, mức độ bảo mật, mức độ khẩn cấp và nội dung văn bản và hạng mục công trình liên quan…
– Có thể xem danh sách quản lý hồ sơ văn bản theo dạng lưới hoặc dạng thẻ.
PhanHeHoSoTapTin

FormQLHoSo