0911 281331

offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

HMS
HSM_2HMS_3

Phần mềm quản lý nhân sự HMS

Phần mềm quản lý nhận sự HMS có 2 phân hệ:

  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

 

Thông tin sản phẩm

Phần mềm quản lý nhận sự HMS có 2 phân hệ:

– Quản lý nhân sự
– Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin

1. Nhân sự:
– Quản lý thông tin nhân sự trong doanh nghiệp
– Quản lý hồ sơ lương, BHXH, BHYT… thuế thu nhập cá nhân theo từng nhân viên
– Lập bảng chấm công, bảng tính lương hàng tháng:

+ Danh sách hồ sơ lương của từng nhân viên, một nhân viên có thể có nhiều hồ sơ lương, nhưng tại một thời điểm chỉ áp dụng một hồ sơ lương.
+ Bảng chấm công: theo dõi số ngày làm việc và ngày nghỉ của từng nhân viên, có thể chấm công cho nhân viên theo dõi cho từng hợp đồng. Số ngày nghỉ có thể được chọn trực tiếp trên bảng chấm công hoặc lấy từ đơn xin nghỉ phép.
+ Bảng tính lương: dựa trên bảng chấm công và hồ sơ lương phần mềm tự động tổng hợp ra bảng tính lương và theo dõi các khoản phải trừ vào lương, các khoản phải nộp như BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, tạm ứng… chi tiết cho từng nhân viên (tự động định khoản các nghiệp vụ kế toán liên quan).

    PhanHeNhanSu

FormQLNhanSu

2. Hồ sơ, văn bản, tập tin:

– Quản lý thông tin hồ sơ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.
– Quản lý tập tin đính kèm liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý thông tin khác liên quan đến hồ sơ, văn bản.
– Quản lý các thông tin: nhóm văn bản, loại văn bản, mức độ bảo mật, mức độ khẩn cấp và nội dung văn bản và hạng mục công trình liên quan…
– Có thể xem danh sách quản lý hồ sơ văn bản theo dạng lưới hoặc dạng thẻ.
PhanHeHoSoTapTin

FormQLHoSo

Điều khoản:

Công Ty CP Tư Vấn Đông Tây cung cấp cho mọi người sử dụng phần mềm dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này.

Khi tải về cài đặt và sử dụng phần mềm đồng nghĩa với việc người sử dụng đã chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện trong Bản Thỏa Thuận.

Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của phía Công Ty CP Tư Vấn Đông Tây đối với người sử dụng phần mềm.

Những đề mục trong bản thỏa thuận sử dụng phần mềm chỉ mang tính qui ước và không có tính pháp lý, giao kèo hay ý nghĩa nào khác.

Chế độ bảo hành và hiệu lực Bản thỏa thuận:

Công ty CP Tư Vấn Đông Tây không đảm bảo cho các vấn đề phát sinh trong quá trình tải về, cài đặt phần mềm hoặc việc trang chủ, máy chủ vô tình phát tán virus hay các chương trình nguy hiểm khác đến người dùng. Bạn phải hiểu và chấp nhận bất cứ dữ liệu tải về thông qua việc sử dụng phần mềm là do bạn quyết định và bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất cứ tổn hại nào khi có sự cố cho máy tính của bạn.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn tải về, cài đặt và trong suốt thời gian sử dụng phần mềm. Hiệu lực Bản thỏa thuận sẽ kéo dài cho đến khi bạn gỡ bỏ phần mềm ra khỏi thiết bị hoặc máy tính của bạn.

BangGiaPhanMemDongTay

Vui lòng điện thoại hoặc Email: