offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

Quản lý dự án PMS

PMS (Project Management System) là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. PMS là phần mềm quản lý đầu tư xây dựng phù hợp với quy trình quản lý dự án theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, 06/2021/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP,  11/2020/NĐ-CP, 10/2021/NĐ-CP, 22/2015/TT-BKHĐT, 10/2020/TT-BTC, 08/2016/TT-BTC, 26/2016/TT-BXD và các thông tư hướng dẫn.

Description


pms6_sodo

CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA PMS-6.8

1. Phần mềm PMS là một công cụ hữu hiệu cho toàn bộ các bước của một dự án, từ bước chủ trương đầu tư tới khi vận hành bàn giao đưa vào sử dụng.

 

2. Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…;

 

3. Lập kế hoạch và cập nhật thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng cho gói thầu, hợp đồng. Có thể tổng hợp thông tin về kế hoạch và thực tế thực hiện theo thời gian cho một hoặc nhiều dự án;

 

4. Lập  tiến độ hợp đồng và tiến độ tổng thể dự án; có hỗ trợ nhập dữ liệu từ MS PROJECT. Cho phép cảnh báo sắp đến ngày kết thúc hợp đồng, quá thời hạn nghiệm thu và trễ tiến độ hợp đồng; Cho biết tình trạng tiến độ dự án sớm trễ và khối lượng công việc hoàn thành của cả dự án;

 

5. Cho phép cập nhật khối lượng chi tiết công tác từ MS EXCEL được kết xuất từ phần mềm dự toán;

 

6. Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý;

 

7. Có phân hệ quản lý công việc theo trình tự thủ tục hồ sơ dự án, giao việc theo bộ phận thực hiện;

 

8. Tích hợp quản lý hồ sơ văn bản bằng phương pháp số giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro thất lạc hồ sơ;

 

9. Cấp quyền xem dự án cho từng người phụ trách; có phân cấp bảo mật thông tin dự án theo từng chức năng và tập tin đính kèm

Danh sách dự án theo ngành, lĩnh vực

Tiến độ giải ngân vốn

PMS quản lý toàn bộ các bước của một dự án, người dùng có thể tuỳ chỉnh để phù hợp với từng loại dự án

PMS hỗ trợ nhập dữ liệu lên web đầu tư công

Giới thiệu PMS-B6.8