093 2020 749

offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

WMS
WMS_2WMS_3

Phần mềm quản lý công việc WMS

Phần mềm quản lý công việc WMS có 4 phân hệ sau:

– Quản lý công việc

– Quản lý thông tin nhân viên

– Quản lý thông tin khách hàng

– Quản lý thông tin hợp đồng, hồ sơ văn bản

 

Thông tin sản phẩm

Phần mềm quản lý công việc WMS có 4 phân hệ sau:

– Quản lý công việc

– Quản lý thông tin nhân viên

– Quản lý thông tin khách hàng

– Quản lý thông tin hợp đồng, hồ sơ văn bản

1. Quản lý công việc:

– Quản lý thông tin công việc, kế hoạch, kết quả công việc gắn liền với từng nhân sự. Nhắc việc, nhắc các sự kiện bằng nhiều hình thức (Email, gửi tin nhắn điện thoại…)

– Quản lý các công việc theo hợp đồng kinh doanh, theo dự án

– Nhắn tin điện thoại, Email khi có công việc mới, hoặc sự kiện mới….

– Quản lý Email của công ty

FormQLCongViec1

FormQLCongViec2

2. Quản lý thông tin nhân viên:

– Quản lý thông tin nhân viên trong doanh nghiệp

  PhanHeNhanSu

FormQLNhanSu

3. Quản lý khách hàng:

– Quản lý thông tin khách hàng của doanh nghiệp: tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, …

PhanHeKhachHang

 

FormQLKhachHang

4. Hồ sơ, văn bản, tập tin:

– Quản lý thông tin hồ sơ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

– Quản lý tập tin đính kèm liên quan đến hồ sơ, văn bản.

– Quản lý thông tin khác liên quan đến hồ sơ, văn bản.

– Quản lý các thông tin: nhóm văn bản, loại văn bản, mức độ bảo mật, mức độ khẩn cấp và nội dung văn bản và hạng mục công trình liên quan…

– Có thể xem danh sách quản lý hồ sơ văn bản theo dạng lưới hoặc dạng thẻ.
PhanHeHoSoTapTin

FormQLHoSo

 

Vui lòng điện thoại hoặc Email: