Tag Archives: Phần mềm quản lý dự án

Nâng cấp phần mềm QLDA PMS lên phiên bản 6.0

Ngày 25/11/2015 Đông Tây JSC đã nâng cấp phần mềm quản lý dự án PMS lên phiên bản 6.0. So với phiên bản 5.0 thì phiên bản mới cập nhật khá nhiều tính năng mới. PMS 6.0 cập nhật các mẫu văn bản, báo cáo theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP và …

Read More »