• Đại học cảnh sát nhân dân - TpHCM

  • Nhà máy AbleTech - Bình Định

  • Trung tâm điện máy Thiên Hòa - TpHCM

  • Trường trung cấp nghề Nhân Đạo - TpHCM

  • Cao ốc Thiên Nam - TpHCM

  • Trụ sở Bảo minh - Cần Thơ

  • Cao ốc Vanta - TpHCM

  • Trụ sở cơ quan các ban Đảng và Trung tâm lưu trữ Bạc Liêu

  • Nhà khách tỉnh ủy Bạc Liêu

Phần mềm quản lý – Tư vấn xây dựng

PMS (Project Management System) là phần mềm quản lý dự án. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam

EMS (Enterprise Management System) là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp: có chức năng quản lý nguồn lực sản xuất (vật tư, nhân công, thiết bị) phù hợp với công ty theo mô hình là tổng thầu hoặc có sản xuất phức tạp như ngành xây dựng, ngành công nghiệp cơ khí, lắp ráp…

Tư vấn xây dựng

DongTayTuVanXayDung

Ghi nhận của khách hàng

ChungNhanDichVuAble-DongTay